Компютърна радиография

Дигитализиране на нови и/или съществуващи рентгенови системи

FireCR Spark MedicalFireCR Spark Medical

Компактна система за компютърна радиография повече

ChromeChrome

Дигитализиране на рентгенографски системи повече

iCR 3600iCR 3600

Дигитализиране на рентгенографски системи повече

iCR 3600 PlusiCR 3600 Plus

Дигитализиране на рентгенографски системи повече

Chrome MChrome M

Дигитализиране на мамографски системи повече

iCR 3600MiCR 3600M

Дигитализиране на рентгенографски и мамографски системи повече

VertX CartVertX Cart Нов

Дигитализиране на рентгенографски системи навсякъде повече

FUSIONFUSION

Хибридна DR/CR система повече

iDR-34iDR-34

Дирекно, лесно, компактно повече

iDR-LiDR-L

Специализирана DR система повече