Мамографски системи

Мамографски системи - конвенционални и дигитални

SmartBucky DMSmartBucky DM Нов

Дигитализиране на конвенционални мамографски системи повече