Скопично-графични рентгенови системи

Скопично-графични рентгенови системи - конвенционални и дигитални

Xcellence DynamicXcellence Dynamic

Единствената 3-в-1 дигитална скопично-графична система повече

XcellenceXcellence

Скопично-графична рентгенова система - конвенционална или дигитална повече

URS 50RFURS 50RF

Хибридна 3-в-1 дигитална скопично-графична система повече