Мобилни пациентни маси

Мобилни пациентни маси за широк кръг изследвания

ImagiQ2ImagiQ2

Мобилна пациентна маса за интервенционални съдови изследвания повече

Medstоne Precision/EliteMedstоne Precision/Elite

Мобилни пациентни маси за образни изследвания повече