Инжектори за въвеждане на контрастни материи

Инжектори за въвеждане на контрастни материи от Nemoto

Smart Shot AlphaSmart Shot Alpha Нов

Едноглав инжектор за контрастни материи при КТ изследвания повече

Dual Shot Alpha7Dual Shot Alpha7 Нов

Двуглав инжектор за контрастни материи при КТ изследвания повече

Sonic Shot GXSonic Shot GX

Двуглав инжектор за контрастни материи при МРТ изследвания повече

REMPRESSREMPRESS

Специализиран инжектор за контрастни материи при ангиографски изследвания повече