Мобилни системи тип С-рамо от TECHNIX S.p.A.

Mобилни флуороскопични системи

TCA 6S/RTCA 6S/R

Оптиманият баланс повече