Рентгенографски системи

Стационарни рентгенови графични апарати - конвенционални и дигитални

Perform-X HFPerform-X HF

Рентгенова система за всички видове изследвания повече

Z-Motion U-arm SystemZ-Motion U-arm System

Напълно моторизирана рентгенова система с автопозициониране повече

Polyrad S/SEPolyrad S/SE

Рентгенова система за всички видове рентгенографски изследвания повече

Polyrad Premium / AdvancedPolyrad Premium / Advanced

Рентгенографскa система с моторизации и автопозициониране повече

UNIVERSAL X PLUS LPUNIVERSAL X PLUS LP

Напълно моторизирана рентгенова система с автопозициониране повече

IntuitionIntuition

Intuition - най-леката рентгенографска система с таванно окачване повече

ARCOMA PrecisionARCOMA Precision

Precision - модерната рентгенографска система повече