Интраорални образни системи

Интраорални образни системи

FOCUS™FOCUS™

Интраорална рентгенова система повече

SNAPSHOT™SNAPSHOT™

Интраорални сензори повече

EXPRESS™ OrigoEXPRESS™ Origo

Дигитална система за образна диагностика с фосфорни плаки повече

EXPRESS™EXPRESS™

Дигитална система за образна диагностика с фосфорни плаки повече