Интраорални рентгенови апарати

Интраорални рентгенови апарати

Endos AC & Endos ACPEndos AC & Endos ACP

Интраорален рентгенов апарат повече

Endograph DCEndograph DC Нов

Интраорален рентгенов апарат повече