Преносими и мобилни рентгенови апарати

Мобилни рентгенови апарати

ZooMax PortableZooMax Portable

Преносима многофункционална рентгенографска система повече

Portable Vet 4.0/8.0Portable Vet 4.0/8.0

Преносима многофункционална рентгенографска система повече

Transportix Plus LightTransportix Plus Light

4/8kW мобилна рентгенографска система за всяко приложение повече

Technix TMS 4Technix TMS 4

Мобилна радиографска система с мощност 5kW повече