Преносими и мобилни рентгенови апарати

Мобилни рентгенови апарати

meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 Нов

Преносими рентгенови апарати с мрежово и/или хибридно захранване повече

Portable X-ray 4.0/8.0Portable X-ray 4.0/8.0

Преносима многофункционална рентгенографска система повече

Transportix Plus LightTransportix Plus Light

4/8kW мобилна рентгенографска система за всяко приложение повече

Technix TMS 4Technix TMS 4

Мобилна радиографска система с мощност 5kW повече