Флуороскопични системи

Флуороскопични системи от ZIEHM Imaging

Ziehm 8000Ziehm 8000

Доказано качество повече

TCA 6S/RTCA 6S/R

Оптиманият баланс повече