Магнитно Резонансни Томографи

МРТ от отворен тип за всички видове изследвания

AIRIS Vento™AIRIS Vento™

Комфортен клас в отворения МРТ повече

AIRIS Light™AIRIS Light™

Get Compact. Be Smart повече