Компютър Томографски Системи

Компютър Томографски Системи

NewTom 5G XL VetNewTom 5G XL Vet Нов

Cone Beam KT система за ветеринарната медицина повече

SUPRIA 16 slicesSUPRIA 16 slices

Отворен и компактен 16 срезов КТ повече