Дигитални системи от Canon

Преносими дигитални системи за директната радиография от Canon

Canon CXDI-401C WirelessCanon CXDI-401C Wireless Нов

Дигитализиране на рентгенографски системи само за 2 минути! повече

Canon CXDI-701C WirelessCanon CXDI-701C Wireless Нов

Модерният безжичен детектор - свобода в конфигурирането и приложенията повече

Canon CXDI-801C WirelessCanon CXDI-801C Wireless Нов

Компактен безжичен детектор от Canon за още по-широка гама от изследвания повече