За информация или среща с нас ни потърсете на нашия офис адрес:

  • Офис №5
  • ул. Иван Драсов №3
  • 9002 Варна

Или се сврържете с нас:

инж. Божидар Божиков, Управител

  • М: +359 88 8807151
  • E: office@diagonal-bg.com

Д-р Гергана Цекова, Управител 

  • М: +359 88 7398797
  • E: diagonal_ood@yahoo.com