Какви още продукти и услуги предлагаме?

Доставка, монтаж, пускови изпитания, гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставената апаратура и системи. Изграждане и/или реноворане "до ключ" на медицински обекти. 

Проектиране и узаконяване (до лицензия/разрешение за експлоатация/работа) на медицинската апаратура, доставена от нас.

Сервиз

Постоянен наш приоритет е качественото сервизно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура. Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно сервизното обслужване. По време на гаранционният срок, специфичен за всеки продукт, инсталираната апаратура се инспектира и обслужва, съгласно изискванията на Производителя. 

След изтичане на гаранционният срок, за инсталираната от нас медицинска апаратура, предлагаме гъвкави форми на абонаментни договори за извънгаранционно сервизно обслужване.

Абонаментните договори за сервизно обслужване могат да бъдат:

1. "Стандарт", който включва:

 • Брой годишни профилактики, съгласно изискванията на Производителя
 • Разходи за труд и транспорт
 • Регламентирано време за реакция
 • Резервни части, ако са необходими, се заплащат авансово
 • Продължителност на абонамента 1-2 или повече години

2. "Комфорт" и включва:

 • Брой годишни профилактики, съгласно изискванията на Производителя
 • Разходи за труд и транспорт
 • Всички резервни части, основни модули и консумативи, без рентгенови тръби, детектори, ЕОП
 • Рентгенови тръби, детектори, ЕОП, ако са необходими, се заплащат авансово
 • Регламентирано време за реакция и фиксирана продължителност на ремонта, ако не се изисква доставка на рентгенова тръба
 • Инсталиране и/или надграждане с нови версии на софтуерни продукти
 • Продължителност на абонамента след гаранционния срок 1-2 или повече години

3.  "Премиум" и включва:

 • Брой годишни профилактики, съгласно изискванията на Производителя
 • Разходи за труд и транспорт
 • Всички резервни части, основни модули и консумативи, включително рентгенови тръби, детектори, ЕОП
 • Регламентирано време за реакция и фиксирана продължителност на ремонта
 • Инсталиране и/или надграждане с нови версии на софтуерни продукти
 • Продължителност на абонамента 1-2 или повече години

Възможни са и други форми на абонаментни договори за сервизно обслужване, след съгласуване.

ВАЖНО! Абонаментните договори осигуряват обслужване с приоритет пред несключилите такива договори.

Свържете се с нас за повече информация.

Консултантски услуги

Консултантски услуги от Диагонал ООД.

Свържете се с нас за повече информация.