Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия

Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия Canon Medical с нови плоскопанелни детектори за графия и скопия

На Европейският Конгрес по Радиология 2017, Canon Medical Inc. представят нови Plug&Play плоско-панелни детектори и нови крайни продукти.

Canon Medical е технологичен и пазарен лидер в областта на дигиталните технологии в медициската образна диагностика.

Попитайте за новите възможности или прочетете тук