Магнитно резонансните томографи на HITACHI с най-висок потребителски и технологичен рейтинг

Магнитно резонансните томографи на HITACHI с най-висок потребителски и технологичен рейтинг Магнитно резонансните томографи на HITACHI с най-висок потребителски и технологичен рейтинг Магнитно резонансните томографи на HITACHI с най-висок потребителски и технологичен рейтинг

За поредна година МРТ на HITACHI са с най-висок потребителски и технологичен рейтинг

HITACHI Medical Inc. произвеждат иновативни и високотехнологични системи за магнитно резонансна томография (МРТ).

За поредна година HITACHI затвърждават позицията си на технологичен лидер сред потребителителите на магнитно резонансни системи в САЩ и по света. 

Производителите се оценяват по скала от 1 - 10 според удовлетвореността на ползвателите на МРТ системи, качеството на генерираните медицински изображения, надеждност в експлоатация, инсталация/изпълнение, приложения за обучение, време за реакция и качество на сервизното обслужване.

Класацията се извършва от независими клинични и ИТ анализатори, след проведени интервюта с водещи специалисти, медицински персонал, включително радиолози, администратори, инженери, технолози и физици.

Повече за МРТ на HITACHI може да намерите тук