FUSION

Хибридна DR/CR система

FUSION FUSION FUSION FUSION FUSION

Запитване

Изпращане на запитване за FUSION

FUSION

Хибридна система съчетаваща в едно DR и CR технологии. Системата е предназначена за генериране на цифрови образи, работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

Лесно адаптиране към всички рентгенови апарати.

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват тяхната патентована технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

  • DR - фиксиран детектор 14"/17" (35х43см)
  • CR - Капацитет на обработка - 86 бр. CR касети/час от смесени размери
  • Разделителна способност  DR/CR – 10/7.5/5 пиксела/мм 
  • Нива на сивата скала: 65536/16 bit/pixel
  • CR касети с размери: 2бр. 35/43см и 2бр. 24/30см за обща рентгенография
  • Моторизиран вертикален статив (опция)
  • Работна конзола - ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат

Запитване

Изпращане на запитване за FUSION