ARCOMA Precision

Precision - модерната рентгенографска система

ARCOMA Precision ARCOMA Precision ARCOMA Precision ARCOMA Precision ARCOMA Precision

Запитване

Изпращане на запитване за ARCOMA Precision

ARCOMA S.A. са пионерът в рентгеновите системи с автопозициониране. ARCOMA Precision е вече 5-та генерация роботизирана рентгенографска система с таванно окачване. Precision гарантира изключително прецизно, автоматизирано позициониране за всички видове рентгенографски изследвания

Конфигурация:

  • Високочестотен генератор 50/65/80kW
  • Чувствителен на докосване потребителски интерфейс
  • Автоматичен, програмируем колиматор
  • Dose Area Product (DAP) 
  • Модерна, моторизирана елеваторна пациентна масa
  • Моторизиран вертикален гръден статив
  • AUTO TRACKING - Рентгеновата тръба и таванното окачване моторизирано следят позициите на пациентната маса и вертикалния гръден статив
  • AUTO POSITIONING - Всяка позиция на рентгенова тръба, пациентна маса, гръден статив, колиматор, ориентация на детектора могат да бъдат предварително програмирани и въведени в анатомичните програми. При избиране на анатомична програма апаратът автоматично се позиционира в зависимост от избраната зона на интерес
  • Линейна томография
  • Сглобяване (stitching) на последователно генерирани дигитални медицински образи

Precision съществува в два варианта - конвенционален или дигитален рентгенографски апарат

Дигиталната система може да бъде окомплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори на Canon, според нуждите на потребителя. 

Запитване

Изпращане на запитване за ARCOMA Precision