Polyrad Premium CS

Рентгенографскa система с таванно окачване, пълна моторизации и автопозициониране

Polyrad Premium CS Polyrad Premium CS Polyrad Premium CS Polyrad Premium CS Polyrad Premium CS Polyrad Premium CS

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad Premium CS

Polyrad Premium CS е рентгенографски апарат с таванно окачване и пълна моторизация, предназначен за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета(CR)/детектор върху пациентната масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Polyrad Premium CS е рентгенографска платформа предлагаща гъвкаво конфигуриране, според специфичните нужди и/или бюджет на здравното заведение

Типична конфигурация:

  • Високочестотен генератор 32/40/50/65/80kW
  • Операторска конзола с чувствителен на докосване потребителски интерфейс (опция)
  • Избор между ръчен или автоматичен колиматор (опция)
  • Eлеваторна пациентна маса 
  • Автоматична (tracking) следяща система рентгенова тръба-маса и/или рентгенова тръба-статив
  • Автопозициониране, пълно
  • AEC - Автоматичен експозиционен контрол
  • Dose Area Product (DAP) 
  • Линейна томография (опция)
  • Съединяване на последователно генерирани образи (stitching), (опция)

Polyrad Premium CS съществува в два варианта - конвенционален (филм/CR) или дигитален рентгенографски апарат. 

Дигиталната система може да бъде комплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори от Canon, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения вижте тук.

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad Premium CS