ZooMax DIGI RED

Дигитален рентгенов апарат за малки и средни пациенти

ZooMax DIGI RED ZooMax DIGI RED ZooMax DIGI RED ZooMax DIGI RED ZooMax DIGI RED

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax DIGI RED

ZooMax DIGI REDe дигитален рентгенографски апарат с таванно окачване на рентгеновата тръба, базиран на дигитална система с плоскопанелен детектор от Toshiba. Възможно е конфигуриране с дигитална система от Canon.

ZooMax DIGI REDе предназначен за изследвания на малки и средно големи пациенти във ветеринарната клиника, както и в университетски ветеринарни болници/клиники. Изключително лесно обслужване и работа с апарата.

Характеристики:

 • Стационарен дигитален рентгенов апарат с таванно окачване на рентгеновата тръба
 • +/-90° въртене на рентгеновата тръба и надлъжно движение на колоната
 • Елеваторна пациентна маса с "плуващ" плот
 • Свободен достъп към масата и пациента от всички страни!
 • Рентгенов генератор с 30kW, 40kW или 50kW мощност
 • Монофазно или трифазно захранване на рентгеновия генератор
 • Рентгеновият генератор може да е вграден в пациентната маса (опция)
 • Самодиагностика
 • Анатомични програми (APR) или свободен избор на данни
 • Автоматичен експозиционен контрол (АЕС) - опция
 • Дигитална система с плоскопанелен детектор, с размер 43/43см
 • Размер на пиксела от 139мкр.м. до 143мкр.м.
 • Работна станция за преглед и обработка на образите
 • Апаратът може да бъде поръчан и като конвенционален/аналогов

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax DIGI RED