Medstоne Precision/Elite

Мобилни пациентни маси за образни изследвания

Medstоne Precision/Elite Medstоne Precision/Elite Medstоne Precision/Elite Medstоne Precision/Elite Medstоne Precision/Elite Medstоne Precision/Elite

Запитване

Изпращане на запитване за Medstоne Precision/Elite

Medstоne Precision/Elite са мобилни пациентни маси за различни видове образни изследвания като обща радиология, интервенционални съдови изследвания, електрофизиология, урология и др.

Конструирани са за съвместна работа с всички видове мобилни флуороскопични системи с "С" рамо. 

Конфигурации:

  • Карбонов пациентен плот с товароносимост 227кг.
  • Фиксиран по височина или елеваторен пациентен плот
  • Избор  между 1 до 5 моторни движения 
  • Моторни движения - надлъжно, латерално, наклони ляво/дясно, тренделенбург, елевация
  • Дистанционно управление - жично или безжично 
  • Богат набор от принадлежности за интервенционални изследвания като: кардиоваскуларни, урологични, гинекологични, ортопедични, УНГ и др. видове изследвания

Видео

Запитване

Изпращане на запитване за Medstоne Precision/Elite