Ziehm Solo Portable

Единствената преносима система с "С"-рамо

Ziehm Solo Portable Ziehm Solo Portable Ziehm Solo Portable Ziehm Solo Portable Ziehm Solo Portable

Запитване

Изпращане на запитване за Ziehm Solo Portable

История

Юрген Цийм е създателят на съвременното "С"-рамо. Днес Ziehm са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични системи за диагностика и интервенционални изследвания.

Ziehm са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в системите с "С"- дъги, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Големите неща идват в малки размери и преносими

Ziehm Solo Portable е една от най-компактните и гъвкави системи с С-рамо, за натоварени отделения. Портативният вариaнт дава възможност за надеждно транспортиране на системата там, където тя е жизнено важна.

Техническите характеристики са идентични с тези на "стационарния" вариант, нo вече с възможност за пренасяне в извън клинична среда.

И тук отново концепциятa на Ziehm Solo Portable елиминира нуждата от отделна мониторна количка и предлага неограничени възможности за работа в реално време. Оборудван с най-съвременните технологии за образна диагностика, тази система с C-рамо осигурява голяма производителност в травматологията, ортопедията, интервенционални изследвания и други приложения. 

Вижте още тук.

Запитване

Изпращане на запитване за Ziehm Solo Portable