ZooMax WHITE/GOLD

Конвенционален/Дигитален рентгенов апарат за малки и средни пациенти

ZooMax WHITE/GOLD ZooMax WHITE/GOLD ZooMax WHITE/GOLD ZooMax WHITE/GOLD ZooMax WHITE/GOLD

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax WHITE/GOLD

ZooMax DIGI WHITE/GOLD e дигитален рентгенографски апарат, базиран на дигитална система с плоскопанелен детектор. Възможни са конфигурации с различни детектори. Конфигурация с дигитална система от Canon е отличният избор.

ZooMax DIGI WHITE/GOLD е предназначен за изследвания на малки и средно големи пациенти във ветеринарната клиника, както и в университетски ветеринарни болници/клиники. Изключително лесно обслужване и работа, дори от персонал с основни познания по рентгенология.

Характеристики:

 • Рентгенов статив/колона с фиксирано (ZooMax GOLD) фокус-филм разстояние 
 • Рентгенов статив/колона с променливо (ZooMax WHITE) фокус-филм разстояние, +/-90° въртене на рентгеновата тръба и надлъжно движение на колоната - опция
 • Таванно окачен рентгенов статив с фиксирано (ZooMax RED) фокус-филм разстояние - опция
 • Пациентна маса с "плуващ" пациентен плот
 • Рентгенов генератор с 32kW, 40kW или 50kW мощност.
 • Трифазно или монофазно (опция) захранване на рентгеновия генератор
 • Рентгеновият генератор може да е вграден в пациентната маса (опция)
 • Самодиагностика
 • Анатомични програми (APR) или свободен избор на данни
 • Автоматичен експозиционен контрол (АЕС) - опция
 • Конвенционалната система се надграждане лесно до цифрова със система за компютърна радиография (CR) или система с плоско-панелен детектор (DR)
 • Дигитална система с плоскопанелен детектор, с размер 43/43см или 35/43см, в зависимост от избора на детектор
 • Размер на пиксела: 100мкр.м., 125мкр.м., 139мкр.м. до 143мкр.м., в зависимост от избора на детектор
 • Работна станция за преглед и обработка на образите
 • Монтаж на системата за един ден!

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax WHITE/GOLD