Canon CXDI-810C Wireless

Само 2 минути Ви делят от директно дигитална рентгенографска система

Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless Canon CXDI-810C Wireless

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-810C Wireless

През 1998г. Canon Inc. първи официално пускат на пазара CXDI-11, първата в света директно-дигитална (DR) система за рентгенографски изследвания. Canon винаги са били лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения. 

Безжична свобода в компактен размер

Canon CXDI-810C Wireless е ново решение за директна дигитализация на съществуващи рентгенови уредби или вграждането му в нови такива. Базирано е на пълноразмерен, плоскопанелен, преносим 27.4/35см детектор. Иновативното Plug & Play решение за директна радиография не изисква връзка с рентгеновият генератор, това което е задължително при други решения.

Само 2 минути са необходими за да имате директно дигитална рентгенографска система с Canon CXDI-810C Wireless!

Характеристики

 • Предназначен за вграждане във всички видове рентгенови системи
 • Интегрирана DR система/рентгенов апарат, с общо управлението на дигиталната система и рентгеновия апарат или "stand alone" режим
 • В "stand alone" режим не изисква връзка с рентгеновия генератор (!)
 • Преносим, с батерийно захранване
 • Тегло 1,8 kg
 • 27.4cm x 35cm размер на образа
 • Високо чувствителен сцинтилатор с цезиев йодид 
 • 125 микрона размер на пиксел
 • Резолюция 6.1 мегапискела или по-добра от 4сдв.л./мм
 • Образ до 1 секунда
 • Над 140 изображения с напълно заредена батерия
 • Възможност за съхранение на до 99 образи в паметта на детектора
 • Най-здрава конструкция - устойчивост на огъване и натиск от 310кг.
 • Bодоустойчив, IPX7, мин. 30 минути при дълбочина 1м,
 • За всички видове изследване, както и на новородени бебета директно в ковьози, например Caleo от Dräger

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-810C Wireless