NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR

Основен рентгенов апарат NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR

NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR

Запитване

Изпращане на запитване за NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR

NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR

NEOVET FFD/VFD/PREMIUM е стационарен рентгенов апарат за малки и средни пациенти, за всяка клиника, за всеки кабинет. Лесно обслужване и работа, дори от персонал с основни познания по рентгенология.

 • Изключително здрава и надеждна конструкция
 • Фиксирана по височина пациентна маса с "плуващ" пациентен плот
 • Куплирана към масата рентгенова колона с фиксирано фокус-филм разстояние, или подвижна рентгеновата колона с променливо фокус-филм разстояние и въртене на рентгеновата тръба +/- 135° (опция)
 • Рентгенова тръба с въртящ анод 
 • Мощност, избор между 20kW или 32kW рентгенов генератор
 • Анодни напрежения от 40kVp до 150kVp
 • Избор mAs от 0.4 - 500 mAs
 • Чувствителен на докосване 15" дисплей за визуализиране на рентгенографските параметри, анатомични програми и др.
 • Светлинен визьор
 • Лазерно прицелно устройство (опция)
 • Захранване, монофазно или трифазно 
 • Рентгеновият апарат се предлага в конвенционелен или дигитален вариант
 • Конвенционалната система се надграждане лесно до цифрова със система за компютърна радиография (CR) или директно-дигитална система с плоско-панелен детектор (DR)
 • Директно-дигиталната версия включва 43/43см стационарен детектор, работна конзола с приложен софтуер за четене, постобработка, архивиране и трансфер на медицински образи.

Запитване

Изпращане на запитване за NEOVET FFD/VFD/PREMIUM/DR