Vidar Dental Film Digitizer

Филм-дигитайзер за денталната медицина

Vidar Dental Film Digitizer Vidar Dental Film Digitizer Vidar Dental Film Digitizer

Запитване

Изпращане на запитване за Vidar Dental Film Digitizer

Dental Film Digitizer предлага възможност за дигитализиране на панорамни, цефалометрични и секторни дентални рентгенови филми на разумна цена 

Приложение

За дигитализиране на рентгенови филми, получени от панорамни и секторни дентални рентгенови апарати. Получените цифрови образи се визуализират на диагностични монитори, където могат да се обработват, съхраняват на различни носители, трансферират или разпечатат на медицински принтери.

Работна конфигурация

  • High Definition HD-CCD технология
  • Оптична плътност на филма от 0,2 до 3,6 OD
  • ADC (Automatic Digitizer Calibration) – автоматично калибриране всеки 5сек.!
  • Сива скала 16 bit, 12 bit или 8 bit
  • Резолюция до 300dpi
  • Всички размери дентални филми
  • Програмен продукт за визуализация, обработка, съхранение, трансфер и печат на образи (опция)
  • USB връзка с работна конзола

Запитване

Изпращане на запитване за Vidar Dental Film Digitizer