Canon CXDI-50RF

Единственото 3-в-1 решение за скопия, графия и свободни центражи

Canon CXDI-50RF Canon CXDI-50RF Canon CXDI-50RF

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-50RF

Единственото 3-в-1 решение за динамични и статични образни изследвания

Първият в света преносим детектор за динамични и статични изследвания

Характеристики

През 1998г. Canon Inc. първи официално пускат на пазара CXDI-11, първата в света директно-дигитална (DR) система за рентгенографични изследвания. От тогава, CXDI-50RF е вече деветото технологично поколение плоски панелни детектори от Canon. Canon винаги са били лидер в образните системи и сега, с развитието на новата CXDI-50RF система, позволяваща динамични (скопични) и статични (графични) изследвания отново затвърждават технологичното си лидерство на пазара. 

CXDI-50RF - Една истинска 3-в-1 концепция!

  • дигитална флуороскопия
  • дигитална радиография
  • свободни центражи, върху носилки, столове, колички и др.

На база, на изключителното качество на изображенията на серията CXDI, Canon разработи компактна и лека система за директна дигитализация, за динамични и статични медицински образи.

Типични 3-в-1 скопично-графични системи с CXDI-50RF - URS 50RF и Xcellence Dynamic.

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-50RF