SUPRIA 16 slices

Отворен и компактен 16 срезов КТ

SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices SUPRIA 16 slices

Запитване

Изпращане на запитване за SUPRIA 16 slices

Open = HITACHI

Максимално достъпен с компактен дизайн, с най-новите технологии, новия компютърен томограф Supria от HITACHI отговаря на бъдещите Ви нужди. Необходимостта от по-бърза и по-точна диагностика се увеличава всеки ден в медицинска практика. Supria е проектиран да отговори на всички изисквания, за различни приложения, с компактни размери, с полезни резултати и лекота при ползване, без никакъв компромис.

Supria от HITACHI е вашият отговор към по-висок клиничен и технологичен стандарт.

Три-модулна концепция

Нито трансформатор, нито рентгенов генератор или други блокове и системи са необходими в командното или процедурно помещение на апарата, освен  основните:

 • Гентри,
 • Пациентна маса,
 • Работна конзола

SUPRIA Open & Compact

75 см отвор на гентри, при компактни размери

SUPRIA Performance

Най-нови технологични решения, за изключително качествени образи

SUPRIA Low Dose

Най-нови технологични решения, за най-ниската доза при КТ изследване

SUPRIA Easy Operation

Нов, интуитивен интерфейс върху 24" монитор

Софтуерни Пакети

 • Hyper Q-NET софтуер за образен анализ, с възможност за създаване на локална мрежа, ползваща ресурсите на конзолния сървър 
 • Софтуер за анализ FatPointer
 • Софтуер за анализ RiskPointer
 • КТ колоноскопия
 • КТ белодробни анализи
 • Перфузия анализ
 • MPR в реално време
 • Пакет за пълна 3D реконструкция
 • Дентален анализ и реконструкции
 • Други, при заявка

В случай, че се изисква, КТ системи се окомплектоват с инжектори за въвеждане на контрасттни материи Smart Shot Alpha или Dual Shot Alpha 7 от NEMOTO.

Допълнителна работна станция от AZE разширява диагностичните възможности на системата.

Заявка за демонстрация

Запитване

Изпращане на запитване за SUPRIA 16 slices