Chrome M

Дигитализиране на мамографски системи

Chrome M Chrome M Chrome M Chrome M Chrome M

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome M

Chrome M

Специализирана системата за цифровизиране САМО на мамографски образни системи с работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

ВАЖНО: Системата работи със стандартни HiRes и/или Cristal IP мамографски CR касети от различни размери.

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват патентована си технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка - 35 мамографски касети/час 
  • Разделителна способност – 20 пиксела/мм (50мкр.м) за мамографски образи
  • Нива на сивата скала, типична: 65536/16 bit/pixel
  • Мамографски HiRes CR касети с размери: 18/24см и 24/30см
  • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS) (опция)
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат.

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome M