VertX Cart

Дигитализиране на рентгенографски системи навсякъде

VertX Cart VertX Cart VertX Cart

Запитване

Изпращане на запитване за VertX Cart

VertX Cart

Мобилна система за цифровизиране на рентгенографски образи, работна станция, резервно захранване, WiFi свързаност, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С дигитайзера се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни и графични мобилни апарати.

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват тяхната патентована технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка - 75 радиографски касети/час от размер 35/43см (14”/17”) или 94 кас./час смесени размери
  • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
  • Нива на сивата скала: 65536/16 bit/pixel
  • CR касети с размери: 35/43см, 24/30см, 18/24см и 15/30см
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат

 

Запитване

Изпращане на запитване за VertX Cart