NewTom 5G XL

Cone Beam KT система за специфични и специални приложения

NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL NewTom 5G XL

Запитване

Изпращане на запитване за NewTom 5G XL

NewTom 5G XL е последна генерация компютърен томограф, ползващ технологията "конусен лъч" (CBCT). Най-добрият начин да се запознаете с нови области на приложение.

Малко история

В основата на създаването на КТ ползващи технологията "конусен лъч" (Cone Beam) е компанията QR S.r.L. Първият  в света CBCT е NewTom 9000 (или MaxiScan), пуснат на пазара и инсталиран през 1996г. Това е първият скенер, който дава началото на успешната серия NewTom КТ системи, базирани на Cone Beam технологията.

Технология

При стандартно, аксиално КT изследване непрекъснато въртящата се (на 360°) системата "рентгенова тръба-детектор" генерира рентгеновото лъчение, което се разпространява под формата на ветрило, многократно въртящо се около зоната на сканиране/интерес. По този начин се генерират отделни срезове. Това е основен принцип на работа при мулисрезовите КТ (MSCT).

При сканиране, по технологията "конусен лъч", се генерира пулсиращо, колимирано рентгеново лъчение с форма на конус или пирамида, разположен над и около площа от интерес. По този начин, с едно завъртане (на 360°) на системата "рентгенова тръба-детектор", се генерира триизмерен образ, готов за последваща обработка. При КТ сканиране с "конусен лъч" (СВСТ) се избягва загубата на информация при генериране на изображения, за разлика от стандартната аксиална компютърна томография, където понякога е възможно да има разминаване между срезове.

СВСТ технологията е предпочитана при необходимост от изследване с висока разделителна способност на меки тъкани, малки и фини структури и др. Възможни са специфични режими като eдинични експонации в избрани от потребителя проекции, както и динамични изследвания (Cinex).

Дозата на облъчване

Дозата на облъчване за пациента при изследване с конусно-лъчевите КТ (СВСТ) е в пъти по-ниско, в сравнение със стандартен КT. 

Области на приложение

С модерен дизайн, с нови, общо 11 зони на интерес (FOV), 58см отвор на гентри и моторизирана пациентна маса, новия NewTom 5G XL е в състояние да сканира различни анатомични области за специфични изследвания в дисциплини като:

 • лицево челюстна хирургия
 • имплантология
 • ортодонтия
 • темпоромандибуларни стави
 • УНГ
 • цервикален регион
 • неонатология и педиатрия
 • ортопедия и травматология
 • цяло тяло
 • eдинични експонации в избрани от потребителя проекции
 • динамични изследвания (Cinex)
 • и др.

NewTom 5G XL е необходимият инструмент при изследвания на много финни меки и костни структури, благодарение на разделителна способност от < 75мкр.м. размер на воксела!

Софтуерни пакети

 • Orthodontics
 • Implants
 • TMJ
 • Endo-Perio
 • Oral & Maxillofacial surgery
 • ENT
 • Cervicals
 • Orthopedics and Traumatology
 • Whole body

Запитване

Изпращане на запитване за NewTom 5G XL