iCR 3600 Plus

Дигитализиране на рентгенографски системи

iCR 3600 Plus iCR 3600 Plus iCR 3600 Plus iCR 3600 Plus iCR 3600 Plus iCR 3600 Plus

Запитване

Изпращане на запитване за iCR 3600 Plus

iCR 3600 Plus

Системата е предназначена за цифровизиране на рентгенографски образи с работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С един дигитайзер се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни и графични мобилни апарати, дентални панорамни апарати.

ВАЖНО: iCR 3600 Plus работи със стандартни и/или Cristal IP CR касети от различни размери

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват патентована си технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка - 75 радиографски касети/час от размер 35/43см (14”/17”) или 94 кас./час смесени размери
  • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
  • Нива на сивата скала: 65536/16 bit/pixel
  • Cristal IP CR касети с размери: 2бр. 35/43см и 2бр. 24/30см за обща рентгенография
  • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS) (опция)
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат
  • Допълнителни CR касети – при заявка

Запитване

Изпращане на запитване за iCR 3600 Plus