NewTom 5G XL Vet

Cone Beam KT система за ветеринарната медицина

NewTom 5G XL Vet NewTom 5G XL Vet NewTom 5G XL Vet NewTom 5G XL Vet NewTom 5G XL Vet NewTom 5G XL Vet

Запитване

Изпращане на запитване за NewTom 5G XL Vet

NewTom 5G XL Vet е последна генерация компютърен томограф, ползващ технологията "конусен лъч" (CBCT). Най-добрият начин да се запознаете с нови области на приложение.

Малко история

В основата на създаването на КТ ползващи технологията "конусен лъч" (Cone Beam) е компанията QR S.r.L. Първият в света CBCT е NewTom 9000, пуснат на пазара и инсталиран през 1996г. Това е първият скенер, който дава началото на успешната серия NewTom КТ системи, базирани на Cone Beam технологията.

Технология

При стандартно, аксиално КT изследване непрекъснато въртящата се (на 360°) системата "рентгенова тръба-детектор" генерира рентгеновото лъчение, което се разпространява под формата на ветрило, многократно въртящо се около зоната на сканиране/интерес. По този начин се генерират отделни срезове. Това е основен принцип на работа при мулисрезовите КТ (MSCT).

При сканиране, по технологията "конусен лъч", се генерира пулсиращо, колимирано рентгеново лъчение с форма на конус или пирамида, разположен над и около областта на интерес. По този начин, с едно завъртане (на 360°) на системата "рентгенова тръба-детектор", се генерира триизмерен образ, готов за последваща обработка. При КТ сканиране с "конусен лъч" (СВСТ) се избягва загубата на информация при генериране на изображения, за разлика от стандартната аксиална компютърна томография, където понякога е възможно да има разминаване между срезове.

СВСТ технологията е предпочитана при необходимост от изследване с висока разделителна способност на меки тъкани, малки и фини структури и др. Възможни са специфични режими като eдинични експонации в избрани от потребителя проекции, както и динамични изследвания (Cinex).

Области на приложение

С модерен дизайн, с нови, общо 12 зони на интерес (FOV), 58см отвор на гентри и моторизирана пациентна маса, новия NewTom 5G XL Vet е в състояние да сканира различни анатомични области за специфични изследвания във ветеринарната медицина.

С максимална сканирана област на интерес (FOV) от 21Х28см, NewTom 5G XL Vet е необходимият инструмент при изследвания на много финни меки и костни структури, благодарение на разделителна способност от 100куб.мкр.м. размер на воксема. Теоретичната резолюция е 75куб.мкр.м. размер на воксела!

Софтуерни пакети

  • Veterinary
  • Orthodontics
  • TMJ
  • Endo-Perio
  • Oral & Maxillofacial surgery
  • ENT
  • Cervicals
  • Orthopedics and Traumatology

Запитване

Изпращане на запитване за NewTom 5G XL Vet