iCR 3600 Vet

Дигитализиране на рентгенографски системи

iCR 3600 Vet iCR 3600 Vet iCR 3600 Vet iCR 3600 Vet

Запитване

Изпращане на запитване за iCR 3600 Vet

iCR 3600 Vet

Системата е предназначена за цифровизиране на рентгенографски образи, с отделна работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С един дигитайзер се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни и графични мобилни апарати.

Конфигурация

 • Капацитет на обработка - 75 радиографски касети/час от размер 35/43см (14”/17”) или 94 кас./час смесени размери
 • Гарантирани 300000+ работни цикъла за CR касетите
 • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
 • Нива на сивата скала, типична: 65536/16 bit/pixel
 • Нива на сивата скала при обработка: 16 bit/pixel
 • CR касети с размери: 2бр. 35/43см и 2бр. 24/30см за обща рентгенография
 • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS) (опция)
 • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
 • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
 • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат
 • Допълнителни CR касети – при заявка

Запитване

Изпращане на запитване за iCR 3600 Vet