Chrome

Дигитализиране на рентгенографски системи

Chrome Chrome Chrome Chrome

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome

Chrome

Системата е предназначена за цифровизиране на рентгенографски образи с работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С един дигитайзер се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни и графични мобилни апарати, дентални панорамни апарати.

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват патентована си технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка - 46 радиографски касети/час, 76 касети/час (Chrome+, опция)
  • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
  • Нива на сивата скала: 65536/16 bit/pixel
  • CR касети с размери 35/43см, 24/30см, 18/24см, 15/30см за обща рентгенография
  • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS) (опция)
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome