Chrome Vet

Дигитализиране на рентгенографски системи

Chrome Vet Chrome Vet Chrome Vet Chrome Vet

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome Vet

Chrome Vet

Системата е предназначена за цифровизиране на рентгенографски образи, с отделна работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С един дигитайзер се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни и графични мобилни апарати, дентални панорамни апарати.

iCRco. ползват патентована си технология TruePathFlatScan™. При тази технология, при сканиране/четене, фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране. По този начин се осигурява чист от артефакти медицински образи.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка - 45 радиографски касети/час, 76 касети/час (Chrome+, опция)
  • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
  • Нива на сивата скала, типична: 65536/16 bit/pixel
  • Нива на сивата скала при обработка: 16 bit/pixel
  • CR касети с размери 35/43см, 24/30см, 18/24см, 15/30см за обща рентгенография
  • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS) (опция)
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат

Запитване

Изпращане на запитване за Chrome Vet