UNIVERSAL X PLUS LP

Напълно моторизирана рентгенова система с автопозициониране

UNIVERSAL X PLUS LP UNIVERSAL X PLUS LP UNIVERSAL X PLUS LP UNIVERSAL X PLUS LP UNIVERSAL X PLUS LP UNIVERSAL X PLUS LP

Запитване

Изпращане на запитване за UNIVERSAL X PLUS LP

UNIVERSAL X PLUS LP- Рентгенова колонна система с въртящо се "U" рамо, с дистанционно управление, автопозициониране, автоколимиране.

Предназначена е за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Системата е с променливо по височина "U" рамо, мобилна пациентна маса с фиксирана или променлива (опция) височина на пациентния плот. Компактните размери на апарата предполагат монтирането на апарата дори в малки помещения. 

UNIVERSAL X PLUS LP съществува в два варианта - като конвенционален и дигитален рентгенографски апарат.

Включването на дигиталната система CXDI-50RF от Canon превръща UNIVERSAL X Plus LP в 3-в-1 скопично-графична рентгенова система за скопични, графични образни изследвания и свободни центражи върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Дигиталната система може да бъде окомплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори на Canon, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения са възможни, вижте ТУК.

Запитване

Изпращане на запитване за UNIVERSAL X PLUS LP