ZooMax Portable

Преносима многофункционална рентгенографска система

ZooMax Portable ZooMax Portable ZooMax Portable ZooMax Portable

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax Portable

ZooMax Portable е многофункционална преносима рентгенографска система, за малки, средни и големи пациенти. Може да се използва на място при пациента или като стационарен апарат в клиника, или там, където това е необходимо.

Техническо описание

 • Рентгенова система тип "моноблок" 
 • Рентгеновата тръба със стационарен анод 
 • Мощност, избор между 3.2kW или 5kW
 • Анодни напрежения от 40kVp до 120kVp
 • Ток през тръбата до 60mA или 100mA, в зависимост от мощността на генератора
 • Избор на kVp и mAs
 • Дигитални дисплеи за визуализиране на рентгенографските параметри
 • Светлинен визьор
 • Лазерно прицелно устройство (опция)
 • Автоматично мрежово адаптиране 110-240V 50/60 Hz 
 • Тегло 12кг

ZooMax Portable лесно може да се превърне и в стационарна рентгенографска система ZooMax Monoblock (опция).

ZooMax Portable може да се дигитализира със система за компютърна радиография (CR) или с директно дигитални (DR) системи от Canon.

Запитване

Изпращане на запитване за ZooMax Portable