Transportix MLP

Мобилна рентгенографска система

Transportix MLP Transportix MLP Transportix MLP Transportix MLP Transportix MLP

Запитване

Изпращане на запитване за Transportix MLP

Описание

Transportix MLP е мобилен рентгенов апарат с иновативен, капацитивен високочестотен генератор. Апаратът позволява висока изходна мощност, оперативност и отлична маневреност във всяко болнично приложение: хирургически зали, интензивни грижи, спешни отделения и др.

Приложение:

 • Рентгенови отделения
 • Приемни/спешни отделения
 • Интензивни сектори
 • Детски отделения
 • Напълно моторизирани
 • Изключително маневрени

Техническо описание

 • Мощност - 16, 20 и 32KW!
 • Анодно напрежение 40 - 125kV/150kV, в зависимост от мощността на апарата
 • Аноден токов обхват 10 - 250mA/320mA/500mA, в зависимост от мощността на апарата
 • 492 анатомични програми
 • Въртене на тръбата по "X" оста - +/- 90º
 • Ротация на тръбата по "Z" - + 75º/-130º
 • Телескопично рамо.
 • Максимално фокусно разстояние: 193 см от пода
 • Минимално фокусно разстояние: 43 см от пода

Transportix MLP същестува като конвенционален и дигитален мобилен рентгенографски апарат.

Дигиталната система може да бъде окомплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори на Canon, според нуждите на потребителя.

Запитване

Изпращане на запитване за Transportix MLP