meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT

Преносими хибридни рентгенови апарати

meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT

Запитване

Изпращане на запитване за meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT

meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT са серия преносими хибридни рентгенови апарати. Апаратите се захранват от вградена батерия или външно мрежово захранване 110/220V.  Подходящи са за изследвания на всички видове пациенти. Могат да се използват на място при пациента или като стационарен апарат в клиника, или там, където това е необходимо.

Техническо описание

  • Хибридни рентгенови апарати - батерийно или мрежово захранване
  • Избор на KVp и mAs
  • Анодни напрежения от 40KVp до 90 kV или 100KV, в зависимост от мощността на апарата
  • mAs - 0,4 до 20mAs, 50mAs, 100mAs, в зависимост от мощността на апарата
  • Визуализиране на всички диагностични съобщения и кодове за грешки.
  • Автоматично адаптиране към към захранващата мрежа
  • Тегло  от 7,2 до 14,2кг, в зависимост от модела
  • Транспортен куфар, захранващ кабел, зарядно устройство, батерия, бутон за стартиране на експонациите
  • Сгъваем, мобилен статив (опция)

Серията преносими хибридни рентгенови апарати meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT, могат да се дигитализират със система за компютърна радиография (CR) или с директно дигитални (DR) системи от Canon.

Запитване

Изпращане на запитване за meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT