Perform-X HF

Рентгенова система за всички видове изследвания

Perform-X HF Perform-X HF Perform-X HF Perform-X HF Perform-X HF Perform-X HF

Запитване

Изпращане на запитване за Perform-X HF

Perform-X HF е рентгенографски апарат, предназначен за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Нещо повече, Perform-X HF е рентгенографска платформа предлагаща гъвкаво конфигуриране на рентгеновата система, според специфичните нужди и/или бюджет на здравното заведение

Компактните размери на апарата предполагат монтирането на апарата в ограничени по размер помещения. 

Типична конфигурация:

  • Високочестотен генератор 32/40/50/65/80kW
  • Операторска конзола с чувствителен на докосване потребителски интерфейс (опция)
  • Избор между ръчен или автоматичен колиматор (опция)
  • Избор между фиксирана по височина или елеваторна пациентна маса (опция)
  • Автоматична (tracking) следяща система рентгенова тръба-маса и/или рентгенова тръба-статив
  • Автопозициониране
  • AEC - Автоматичен експозиционен контрол
  • Dose Area Product (DAP) 
  • Линейна томография (опция)

Pеrform-X HF съществува в два варианта - конвенционален (филм/CR) или дигитален рентгенографски апарат. 

Дигиталната система може да бъде комплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори от Canon, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения вижте тук.

Запитване

Изпращане на запитване за Perform-X HF