Polyrad S/SE

Рентгенова система за всички видове рентгенографски изследвания

Polyrad S/SE Polyrad S/SE Polyrad S/SE Polyrad S/SE Polyrad S/SE

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad S/SE

Polyrad S/SE е рентгенографски апарат, предназначен за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Polyrad S/SE е рентгенографска платформа предлагаща гъвкаво конфигуриране, според специфичните нужди и/или бюджет на здравното заведение

Компактните размери на апарата предполагат монтаж в ограничени по размер помещения. 

Типична конфигурация:

  • Високочестотен генератор 32/40/50/65kW
  • Операторска мембранна конзола или с чувствителен на докосване потребителски интерфейс (опция)
  • Избор между ръчен или автоматичен колиматор (опция)
  • Избор между фиксирана по височина или елеваторна пациентна маса (опция)
  • AEC - Автоматичен експозиционен контрол
  • Dose Area Product (DAP) 
  • Линейна томография (опция)

Polyrad S/SE съществува в два варианта - конвенционален (филм/CR) или дигитален (DR) рентгенографски апарат. 

Директно-дигиталната Canon DR система може да бъде окомплектована с различен по размер и брой детектори, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения вижте ТУК.

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad S/SE