Transportix Plus 4/8 Light

Transportix Plus 4/8 Light - компактното решение

Transportix Plus 4/8 Light Transportix Plus 4/8 Light Transportix Plus 4/8 Light Transportix Plus 4/8 Light

Запитване

Изпращане на запитване за Transportix Plus 4/8 Light

Описание

Мобилната система TRANSPORTIX PLUS е напълно интегрирана рентгенографска система, комбинираща модерен високочестотен генератор с изключителна гъвкавост за всяка клиника, спешно отделение, реанимация и т.н., както и като допълнителна външна мобилна система за извънредни ситуации, селски региони и труднодостъпни места.

Техническо описание

  • Рентгенова система тип "моноблок" с 300KHz честота на генератора
  • Рентгеновата тръба със стационарен анод и два фокуса
  • Мощност - 4kW или 8kW
  • Анодни напрежения от 40kV - 125KVp 
  • Автоматично адаптиране към към захранващата мрежа 90V - 285V
  • Общо тегло на системата 60кг
  • Възможност за транспортиране в лек автомобил
  • Перфектна диагностика на всяко място
  • Дигитален вариант с дигитална система от Canon 

Запитване

Изпращане на запитване за Transportix Plus 4/8 Light