Endograph DC

Интраорален рентгенов апарат

Endograph DC Endograph DC Endograph DC Endograph DC

Запитване

Изпращане на запитване за Endograph DC

Endograph DC

Endograph DC е нов, високочестотен, интраорален рентгенов апарат. Разполага с иновативен потребителски интерфейс с голям LCD дисплей, показващ всички режими на работа, избор на програма, рентгенографски параметри, избор на език и др.

Endograph DC се доставя с жичен бутон за стартиране на експонацията, но може да се надгради и с безжичен бутон (опция). 

Endograph DC се предлага с 3 различни размери на рамото, с което се отговаря на различни интериорни и работни изисквания на клиента.

Когато стеннен монтаж е невъзможен, то Endograph DC може да се достави и в мобилна версия, на колела.

Endograph DC може да се комбинира с всички видове интраорални дигитални образни системи - сензори, PSP скенери.

Запитване

Изпращане на запитване за Endograph DC