Polyrad Premium / Advanced

Рентгенографскa система с моторизации и автопозициониране

Polyrad Premium / Advanced Polyrad Premium / Advanced Polyrad Premium / Advanced Polyrad Premium / Advanced Polyrad Premium / Advanced

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad Premium / Advanced

Polyrad Premium/Advanced е рентгенографски апарат, предназначен за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Polyrad Premium/Advanced е рентгенографска платформа предлагаща гъвкаво конфигуриране, според специфичните нужди и/или бюджет на здравното заведение

Типична конфигурация:

  • Високочестотен генератор 32/40/50/65/80kW
  • Операторска конзола с чувствителен на докосване потребителски интерфейс (опция)
  • Избор между ръчен или автоматичен колиматор (опция)
  • Eлеваторна пациентна маса 
  • Автоматична (tracking) следяща система рентгенова тръба-маса и/или рентгенова тръба-статив
  • Автопозициониране
  • AEC - Автоматичен експозиционен контрол
  • Dose Area Product (DAP) 
  • Линейна томография (опция)

Polyrad Premium/Advanced съществува в два варианта - конвенционален (филм/CR) или директно дигитален (DR) рентгенографски апарат. 

Директно-дигиталната Canon DR система може да бъде окомплектована с различен по размер и брой детектори, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения вижте ТУК.

Запитване

Изпращане на запитване за Polyrad Premium / Advanced