SMART OR

SMART OR

SMART OR SMART OR SMART OR SMART OR SMART OR SMART OR

Запитване

Изпращане на запитване за SMART OR

Мултимедийнитетехнологии все повече заематцентрално място в проектирането на модерни операционни зали. Интервенционални процедури,с поддръжка на изображения или видео предлагат нови възможности по отношение на документацията, обучение на специалисти, взаимопомощ, консултации и др.

Всичко това поражда и нов вид технологична въоръженост на здравните заведения.  Следенетои обслужванетона все по-голям брой системи, генериращи сигнали, видеоинформация и др. е сложна дейност.VIEWMEDIC SMART е едно от решенията, следейкивсяка система и предавайки всички сигнали поIP мрежа. Персоналът контролира видео изображения и данни, използвайки сспециализиран команден център.

SMART OR - Модулно решение, което може да бъде модернизирано или разширено по всяко време - идеално за всяко изискване.

SMART OR е конфигуруема,по желаниена Клиента,система и по този начин е съвместима с различни сценарии за интеграция. Всички решения на SMART OR работят със същия основен софтуер и потребителски интерфейс. Това позволява на потребителите бързо преконфигуриране,дори след промени или разширения в системата SMART OR.

Има три основни системи, предназначени да отговорят на индивидуалните нужди:

  • SMART OR ROUTE е решение от един компютър, което ви позволява да изпращате видео сигнали от различни източници за показване на различни устройства (монитори, проектори). ROUTE е идеална за ситуации, които не изискват мрежова връзка или опция за разпространение.
  • SMART или LOCAL SUITE предлага удобно въвеждане на професионална цифрова документация. До четирима потребители (SMART или CLIENTS) могат да използват мрежата за достъп до налични медийни потоци от OR и дори да ги запишат локално. Без съмнение, LOCAL SUITE предлага и всички възможности за маршрутизиране.
  • SMART или NETWORK SUITE може да обработва сложни сценарии за интеграция, включително няколко OR. По този начинмного SMART OR CLIENTS имат достъп и споделят наличните потоци ORинформация. Медийно съдържание, архивирано в централната мрежа, може да бъде отворено и управлявано чрез CLIENT. Медийният архив,на NETWORK SUITE,може да бъде прехвърлен на специализирани сървъри, за да подготвите и защитите по-добре данните на здравното заведение. NETWORK SUITE включва и всички възможности за маршрутизация.

Запитване

Изпращане на запитване за SMART OR