Canon CXDI-701C Wireless

Безжичен преносим детектор, инсталация за 2 мин.

Canon CXDI-701C Wireless Canon CXDI-701C Wireless Canon CXDI-701C Wireless Canon CXDI-701C Wireless Canon CXDI-701C Wireless

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-701C Wireless

През 1998г. Canon Inc. първи официално пускат на пазара CXDI-11, първата в света директно-дигитална (DR) система за рентгенографски изследвания. Canon винаги са били лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения. 

Canon CXDI-701C Wireless 

Canon CXDI-701C Wireless е решението за директна дигитализация на съществуващи рентгенови уредби или вграждането му в нови такива. Базирано е на пълноразмерен, плоскопанелен, преносим 14"/17" (35/43см) детектор. Иновативното Plug & Play решение за директна радиография не изисква връзка с рентгеновия генератор, това което е задължително при други решения.

Само 2 минути са необходими за да имате директно дигитална рентгенографска система с Canon CXDI-701C Wireless!

Характеристики

 • Предназначен за вграждане във всички видове рентгенови системи
 • Интегрирана DR система/рентгенов апарат, с общо управлението на дигиталната система и рентгеновия апарат или "stand alone" режим
 • В "stand alone" режим не изисква връзка с рентгеновия генератор (!)
 • Размер на образа 35см х 42,6 см.
 • Образна матрица 2800/3408 пиксела (9,5MP)
 • Най-висока разделителна способност - по-добра от 4сдв.л./мм
 • 125 микрона размер на пиксела
 • Висока чувствителност с CSI сцинтилатор
 • 140 образа/експонации с напълно заредена батерия
 • 800 образа/експонации при 15сек цикъл
 • Най-здрава конструкция - устойчивост на огъване и натиск от 150кг.
 • Батерийно захранване
 • Тегло - 2,3 кг с батерия

Неограничена гъвкавост с Canon Wireless DR

Запитване

Изпращане на запитване за Canon CXDI-701C Wireless