meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100

Преносими рентгенови апарати с мрежово и/или хибридно захранване

meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100 meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100

Запитване

Изпращане на запитване за meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100

meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT, meX+20, meX+40, meX+60, meX+100

meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT, meX+20, meX+40, meX+60, meX+100 са серия преносими рентгенови апарати с хибридно или с мрежово захранване. Хибридните апарати се захранват от вградена батерия или външно мрежово захранване 110/220V. 

Всички апарати са подходящи за изследвания на малки, средни и големи пациенти. Могат да се използват на място, при пациента, или като стационарен апарат в клиника, или там, където това е необходимо.

Техническо описание

 • Хибридни рентгенови апарати - батерийно или мрежово захранване
 • Избор на KVp и mAs
 • Анодни напрежения от 40KVp до 90 kV, 100kV или 110KV, в зависимост от мощността на апарата
 • mAs - 0,4 до 20mAs, 50mAs, 100mAs, в зависимост от мощността на апарата
 • Визуализиране на всички диагностични съобщения и кодове за грешки.
 • Автоматично адаптиране към към захранващата мрежа
 • Тегло  от 7,2 до 14,2кг, в зависимост от модела
 • Транспортен куфар, захранващ кабел, батерия, зарядно устройство, бутон за стартиране на експонациите
 • Стенно окачване за рентгеновия апарат (опция)
 • Сгъваем, мобилен статив (опция)
 • Стационарен рентгенов статив и пациентна маса (опция)

Серията преносими хибридни рентгенови апарати meX+20BT Lite, meX+20BT, meX+40BT, могат да се дигитализират със система за компютърна радиография (CR) или с директно дигитални (DR) системи от Canon.

Запитване

Изпращане на запитване за meX+20/BT Lite, meX+20/BT, meX+40/BT, meX+60, meX+100